De wereld zoals die zou kunnen zijn!

In stock

Besproken onderwerpen:

Evolutie of schepping?
Overbevolking
Sociale vooruitgang
Ideeën over strafrecht
Het geheim van de kernenergie
Orgaantransplantaties
Collectieve schuld
Het Messiasvraagstuk
De eindtijd en het Wereldgericht
En vele ander onderwerpen

More Information
ISBN 978-90-71373-13-8
Author Herbert Vollmann
Dimensions 11,5 x 18 cm
Format Paperback
Language Nederlands